งานพิมพ์กล่องแพคเกจจิ้ง

กล่องฝาแบบเสียบ

กล่องฝาครอบ ฝาสไลด์

กล่องเจาะหน้าต่าง