jCarousel Examples

Advertising

สื่อโฆษณา
ปัจจุบันการโฆษณามีสื่อต่างๆ หลายประเภท ทั้งสื่อโฆษณากลางแจ้ง (Outdoor Media)  Billboard, Cutout, Poster, Banner ฯลฯ และสื่อโฆษณาทางยานพาหนะ Transit Media คือการโฆษณาผ่านทางรถโดยสารต่างๆ เช่น รถเมล์ รถตุ๊กตุ๊ก รถแท๊กซี่ รถไฟฟ้า และยังมีโฆษณาอีกประเภทนึงที่อยู่ใกล้ตัวและพบบ่อยๆ คือ สื่อโฆษณา ณ จุดซื้อ

สื่อโฆษณา ณ จุดซื้อ Point of purchase media
คือลักษณะการโฆษณาค้าปลีกซึ่งทำภายในร้านค้า โดยการจัดตกแต่งร้านค้าทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความสวยสะดุดตา เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจและแวะชมสินค้า วัตถุประสงค์หลักของการโฆษณา ณ จุดซื้อ คือเพื่อเตือนความทรงจำของลูกค้าให้ระลึกถึงตรายี่ห้อ หรือเพื่อจะหยุดลูกค้าที่กำลังผ่านไปมาให้แวะชมและเกิดอารมณ์การซื้อ สรุปคือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อแบบฉับพลัน