jCarousel Examples

Post Press

ขั้นตอนหลังการพิมพ์ (Post Press)    
งานพิมพ์ที่พิมพ์เสร็จสิ้นแล้ว โดยทั่วไปยังไม่สมบูรณ์เป็นชิ้นงานตามที่ต้องการ  จึงต้องผ่านกระบวนการหลังการพิมพ์ คือ

การเคลือบผิว (Coating)
การเคลือบผิวมีหลายวิธีเช่นการเคลือบวาร์นิช วาร์นิชด้าน วาร์นิชแบบใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย (water based varnish) การเคลือบยูวีเงา ยูวีด้าน การเคลือบพีวีซีเงา พีวีซีด้าน การเคลือบเงาเฉพาะจุด (Spot UV) การเคลือบวาร์นิชจะให้ความเงาน้อยที่สุดในขณะที่การเคลือบพีวีซีเงาจะให้ความเงามากที่สุด

เคลือบสปอตยูวีเฉพาะจุด 
(Spot UV)
เป็นการเคลือบเงาบางส่วนของชิ้นงานพิมพ์ในบริเวณที่ต้องการ เพื่อเพิ่มความสวยงามและความโดดเด่นของรูปภาพ ตัวอักษร หรือข้อความ
เคลือบยูวี (UV)
การเคลือบยูวีมันและยูวีด้าน เพื่อเพิ่มความทนทานและความสวยงานให้กับงานพิมพ์

    

เคลือบลามิเนต (Lamination)
การเคลือบลามิเนตมันและลามิเนตด้าน มีลักษณะพิเศษ คือ ป้องกันการฉีกขาดของงานพิมพ์ และเพิ่มความทนทานในการใช้งาน

        

การรีด/ปั๊มแผ่นฟอล์ย (Hot Stamping)
ได้แก่การปั๊มด้วยความร้อนให้แผ่นฟอล์ยไปติดบนชิ้นงานเป็นรูปตามแบบปั๊ม มีทั้งการปั๊มฟอล์ยเงิน/ทอง ฟอล์ยสีต่าง ๆ ฟอล์ยลวดลายต่างๆ  ฟอล์ยฮาโลแกรม เป็นต้น

ปั๊มเค (Foiling)
เป็นการเพิ่มมูลค่าและความสวยงามให้กับงานพิมพ์โดยการใช้แม่พิมพ์ ที่ผ่านความร้อนกดงานพิมพ์ไปบนแผ่นฟอยล์ เช่น ปั้มเคเงิน ปั้มเคทอง
การปั๊มนูน/ปั๊มลึก (Embossing/Debossing)
คือการปั๊มให้ชิ้นงานนูนขึ้นหรือลึกลงจากผิวเป็นรูปร่างตามแบบปั๊ม เช่น การปั๊มนูนตัวอักษร สัญลักษณ์

ปั๊มนูน (Embossing)
การทำให้บางส่วนของงานพิมพ์มีลักษณะนูนขึ้นกว่าปกติ อาจเป็นรูปภาพหรือข้อความก็ได้ ส่วนมากจะปั๊มนูนจุดที่ต้องการเน้น หากมีการปั๊มเคทองหรือเคเงินในบริเวณที่ปั๊มนูนก็จะทำให้งานพิมพ์นั้นเด่นและสวยงามยิ่งขึ้น

 
  

การขึ้นรูป (Forming)
ได้แก่ การตัดเจียน เช่น งานทำฉลาก การขึ้นเส้นสำหรับพับ การปั๊มเป็นรูปทรง/การไดคัท เช่น งานทำกล่อง งานเจาะหน้าต่างเป็นรูปต่างๆ การพับ การม้วน เช่น งานทำกระป๋อง การทากาวหรือทำให้ติดกัน เช่น งานทำกล่อง งานทำซอง การหุ้มกระดาษแข็ง เช่น งานทำปกแข็ง งานทำฐานปฏิทิน 

ปั๊มไดคัท (Die-Cuting)
การใช้แม่พิมพ์ที่ฝังใบมีดกดทับลงบนกระดาษเพื่อตัดชิ้นงานพิมพ์ให้ได้ขนาดและรูปร่างตามความต้องการ
การทำรูปเล่ม (Book Making)
เป็นขบวนการสำหรับทำงานประเภทสมุด หนังสือ ปฏิทิน ฯลฯ มีขั้นตอนคือ
        การตัดแบ่ง เพื่อแบ่งงานพิมพ์ที่ซ้ำกันในแผ่นเดียวกัน
        การพับ เพื่อพับเข้ารูปเป็นชิ้น หรือแผ่นพิมพ์เป็นหน้ายก
        การเก็บเล่ม เพื่อเก็บรวมแผ่นพิมพ์ที่พับแล้ว/หน้ายกมาเรียงให้ครบเล่มหนังสือ
        การเข้าเล่ม เพื่อทำให้หนังสือยึดติดกันเป็นเล่ม มีวิธีต่าง ๆ คือ การเย็บด้วยลวด เย็บมุงหลังคา การไสสันทากาว การเย็บกี่ทากาว การเย็บกี่หุ้มปกแข็ง การเจาะรูร้อยห่วง เมื่อผ่านการยึดเล่มติดกัน ก็นำชิ้นงานมาตัดเจียนขอบสามด้านให้เรียบเสมอกันและได้ขนาดที่ต้องการ (ยกเว้นงานที่เย็บกี่หุ้มปกแข็งและงานที่เจาะรูร้อยห่วงจะผ่านการตัดเจียน ก่อนเข้าเล่ม)

การบรรจุหีบห่อ (Packing)

เมื่อได้ชิ้นงานสำเร็จตามที่ต้องการ ทำการตรวจสอบชิ้นงาน แล้วบรรจุหีบห่อพร้อมส่งไปยังจุดหมายปลายทางต่อไป